Register
Academia de Studii Economice a Moldovei

Rector: BELOSTECINIC Grigore
MD-2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 51
tel: +(373 22) 22-41-28
www.ase.md

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) a fost fondată la 25 septembrie 1991, în baza Hotărârii nr.537 a Guvernului Republicii Moldova. Drept bază au servit două facultăţi din cadrul Universităţii de Stat – „Economie”; „Economie a Comerţului şi Merceologie” – şi Institutul Economiei Naţionale al Ministerului Economiei. 

În prezent, Academia de Studii Economice din Moldova constituie un complex universitar, în cadrul căruia activează 6 facultăţi cu 26 de catedre, 2 departamente, 7 centre, 13 servicii, Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business, Şcoala Doctorală, Şcoala Superioară de Turism şi Servicii Hoteliere, un incubator de afaceri; Colegiul Naţional de Comerţ.

ASEM dispune de o bază materială solidă, constituită dintr-o bibliotecă ştiinţifică, un departament de informatizare, dotat cu tehnică performantă, câteva centre de formare continuă şi consultanţă, alte subdiviziuni, 6 blocuri de studii bine amenajate, dotate cu aparataj modern; 7 cămine, fiecare cu sală de meditaţii; un complex sportiv modern; 27 de săli de calculatoare, conectate la Internet; un centru curativ-consultativ; o bază de odihnă la Vadul-lui-Vodă etc.

• Facultatea Business si administrarea afacerilor
• Facultatea Economie generala si drept
• Facultatea Cibernetica Statistică si Informatica Economica 
• Facultatea Relatii economice internationale
• Facultatea Contabilitate
• Facultatea Finante

In prezent, la A.S.E.M. isi fac studiile peste 16 mii de studenti, masteranzi si doctoranzi, activeaza 29 de doctori habilitati si peste 200 de doctori in stiinte.