Register
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Rector: Academician, Andrei GALBEN
mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 52
tel: +(373 22) 22-00-29
Web site: www.ulim.md

– Fondată la 16 octombrie 1992 prin Hotărârea Guvernului RM
– Acreditată la nivel naţional de Ministerul Educaţiei şi Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
– Deţine certificatul managementului calităţii în standardul ISO – 9001:2001
– Deţine distincţia «European Quality» (Calitatea Europeană)

Oferta educaţională ULIM

Specialitati la ciclul Licenta

FACULTATEA DREPT

 • Drept cu orientare spre specializarile:
 • Drept Economic (Civil);
 • Drept Penal;
 • Drept Interna?ional;
 • Drept Vamal;
 • Dreptul Afacerilor;
 • Drept Public (Constitutional si Administrativ)

 Programe de Masterat

 • NOU!!! Dreptul afacerilor
 • Institutii de drept constitutional si administrativ
 • Drept international si institutional
 • NOU!!! Drept privat comparat
 • Stiinte penale si criminalistica
 • NOU!!! Politici si management în servicii de securitate

FACULTATEA STIINTE ECONOMICE

 • Finante si banci
 • Contabilitate
 • Business si administrare
 • Marketing si logistica
 • Economie mondiala si relatii economice internationale
 • Economie generala
 • Statistica si previziune economica
 • Cibernetica si informatica economica
 • Merceologie si comert
 • Turism

Programe de Masterat

 • NOU!!! Politici economice si drept vamal
 • NOU!!! Leadership si managementul resurselor umane
 • NOU!!! Business international si integrare europeana
 • NOU!!! Economia mondiala si sistemul financiar-bancar
 • NOU!!! Finantele si impozitarea afacerilor
 • NOU!!! Expertiza contabila si controlul financiar
 • NOU!!! Finante si contabilitate internationala
 • NOU!!! Strategii regionale si business international (EU, ASIA, CSI)
 • NOU!!! Geopolitica si diplomatie economica
 • NOU!!! Tehnologii informationale în analiza financiara si actuariala
 • NOU!!! Managementul si logistica in administrarea transportului
 • NOU!!! Investitii si piete financiare

FACULTATEA RELATII INTERNATIONALE SI ISTORIE

 • Relatii internationale
 • Politologie
 • Istorie
 • Arheologie
 • Muzeografie
 • Etnologie
 • Antropologie

Programe de Masterat

 • Studii regionale
 • NOU!!! Diplomatie, securitate, business si comunicare
 • NOU!!! Globalizare, etnicitate si cultura
 • NOU!!! Istorie globala si comparativa
 • NOU!!! Identitate, comunicare interetnica si cetatenie

FACULTATEA PSIHOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA

 • Psihologie
 • Psihopedagogie
 • NOU!!! Psihopedagogie speciala
 • NOU!!! Pedagogia învatamântului primar si prescolar (dubla specialitate)
 • Asistenta sociala
 • Sociologie

Programe de Masterat

 • Psihologia clinica si consiliere psihologica
 • Psihologia sociala
 • NOU!!! Psihopedagogie în învatamântul profesional si universitar (Modulul psiho-pedagogic aprofundat)
 • NOU!!! Management educational
 • NOU!!! Psihologie aplicata (militara, juridica, a sportului, muncii şi transporturilor)
 • Economie sociala si managementul proiectelor sociale (în cooperare cu universitati din România)
 • Management si consiliere în asistenta sociala
 • Managementul serviciilor sociale si de sanatate
 • NOU!!! Managementul organizational si al resurselor umane
 • NOU!!! Studii avansate în asistenta sociala si expertiza sociala (în cooperare cu universitati din SUA)

FACULTATEA LITERE

 • Traducator-referent  (Limbi straine A si B: engleza-franceza, engleza-germana, franceza-engleza, germana-engleza, spaniola-engleza, engleza-spaniola, NOU!!! chineza-engleza, engleza-chineza, NOU!!! coreeana-engleza, engleza-coreeana, alte combinatii de limbi)
 • Profesor de limbi straine A si B (engleza-franceza, engleza-germana, franceza-engleza, germana-engleza, spaniola-engleza, engleza-spaniola, NOU!!! chineza-engleza, engleza-chineza, NOU!!!coreeana-engleza, engleza-coreeana, alte combinatii de limbi)
 • Limba si literatura româna
 • Jurnalism
 • Stiinte ale comunicarii (Public Relations)
 • Activitate editoriala

Programe de Masterat

 • NOU!!! Limbi straine aplicate în turism si comert international
 • NOU!!! Traducere si documentare multilingva: limbi romanice/germanice/asiatice
 • NOU!!! Jurnalism, relatii publice si comunicare multilingva
 • NOU!!! Imagologie si relatii publice
 • Managementul relatiilor publice

FACULTATEA BIOMEDICINA SI ECOLOGIE

 • Tehnologie farmaceutica
 • Ecologie
 • Biologie moleculara
 • Tehnologia produselor cosmetice si medicinale
 • Silvicultura si gradini publice
 • Securitatea ecologica
 • Servicii (estetologie)

Programe de Masterat

 • NOU!!! Management si politici de mediu
 • NOU!!! Managementul serviciilor de frumusete si recuperare
 • NOU!!! Managementul resurselor naturale
 • Managementul resurselor forestiere si spatiilor verzi
 • NOU!!! Ecologie industriala
 • Tehnologia industriala a medicamentelor
 • Ecologie, protectia mediului si securitatea ecologica
 • NOU!!! Designul landsaftului

FACULTATEA INFORMATICA SI INGINERIE

 • Informatica
 • Informatica aplicata
 • Tehnologii informationale
 • Securitatea informationala
 • Managementul informational
 • Electronica
 • Calculatoare
 • Sisteme optoelectronice
 • Ingineria sistemelor biomedicale
 • Arta decorativa
 • Design interior
 • Design vestimentar

Programe de Masterat

 • Sisteme  informationale
 • NOU!!! Tehnologii informationale în business inteligence
 • NOU!!! Tehnologia  produselor de program (software)
 • NOU!!! Tehnologii si aplicatii Web
 • Administrarea retelelor de calculatoare
 • NOU!!! Securitatea sistemelor informationale si de telecomunicatii
 • NOU!!! Sisteme  multimedia
 • NOU!!! Tehnologii  informationale mobile
 • NOU!!! Design si arta în textile
 • NOU!!! Performante în design vestimentar
 • NOU!!! Designul structurilor si produselor din tricot
 • NOU!!! Cercetari aplicative în design vestimentar
 • NOU!!! Tehnologii moderne în design interior
 • NOU!!! Cercetari aplicative în arta decorativa
 • NOU!!! Performante în design grafic
 • NOU!!! Design grafic în arta publicitatii

În premiera!!!! – La Universitatea Libera Internationala din Moldova a fost creat Departamentul de Pregatire a cadrelor didactice în cadrul caruia doritorii au posibilitatea de a studiaModulul pedagogic, suplimentar la specialitatea pe care au ales-o. Durata de studiere a modulului pedagogic la ciclurile licenta, masterat si doctorat este de 60 de credite, care se repartizeaza proportional pe durata întregii perioade de studii la specialitatea aleasa. La absolvirea acestuia, studentului îi este eliberata Diploma respectiva.

PROCESUL DIDACTIC:

În conformitate cu prevederile Procesului de la Bologna, învatamântul superior este structurat pe 3 cicluri: ciclul I – Licenta; ciclul II – Masterat; ciclul III – Doctorat.

La Ciclul I (Licenta) studiile la zi dureaza 3 ani, cu frecventa redusa – 4 ani, cu exceptia specialitatilor Drept, Electronica, Tehnologii informationale, Calculatoare, Design vestimentar, Design interior, Tehnologie farmaceutica, Silvicultura si gradini publice. La aceste specialitati durata studiilor la zi este de 4 ani, cu frecventa redusa – 5 ani.

Studiile la Ciclul II (Masterat) dureaza 1,5-2 ani.

Durata studiilor la Ciclul III (Doctorat) este de 3 ani la zi si 4 ani – frecventa redusa.

La toate facultatile şi ciclurile de studii se studiaza aprofundat limbile straine si tehnolo

FACILITATI PENTRU STUDII:

 • Posibilitatea achitarii taxelor în rate;
 • Reduceri pentru taxa de studii în cazul depunerii actelor de catre grupuri de absolven?i ai aceluia?i liceu (de la 10%);
 • Procesul didactic la ciclurile licenta, masterat si doctorat este realizat cu antrenarea profesorilor notorii din centre universitate din strainatate cu care ULIM are semnate Acorduri de colaborare;
 • Studierea gratuita a limbilor moderne europene si asiatice (în special chineza, coreeana, araba, turca, poloneza, etc.);
 • Efectuarea studiilor peste hotare în baza programelor de mobilitate academica pe parcursul unui semestru sau a unui an de studii (în universita?i prestigoase din SUA, Europa ?i Asia – China, Coreea de Sud, Japonia, Turcia) si stagii profesionale în centre universitare de peste hotare în baza Programelor Erasmus Mundus, Tempus, CEEPUS, Tacis, Jean Monnet, etc.;
 • În baza Acordurilor semnate de ULIM cu institutii publice de peste hotare se realizeaza gratuit studiile la ciclurile licenta (partial), masterat si doctorat în China, Coreea de Sud, Turcia, SUA, Franta, Canada cu acordarea burselor din partea statelor respective;
 • Programe de studii realizate în comun (în co-diplomare) cu universitati din strainatate cu eliberarea a doua diplome;
 • Studii gratuite pentru candidati cu aptitudini deosebite, confirmate prin diplome si medalii obtinute la concursuri nationale si internationale; sportivi de performanta;
 • Burse de merit pentru studentii care demonstreaza succese deosebite la învatatura;
 • Reduceri pentru absolventii ULIM  la continuarea studiilor la masterat;
 • Reduceri pentru copiii absolventilor ULIM;
 • Acces liber la Internet (WI FI gratuit) pe întreg teritoriul universita?ii;
 • Acces la biblioteci electronice internationale;
 • Complex sportiv cu diverse oferte;
 • Camin si Hotel universitar cu conditii excelente;
 • Masa la restaurantul universitatii la preturi accesibile;
 • Functionarea Centrelor de Limba si Cultura Chineza (Institutul Confucius), Centrului de limba si cultura al Coreei de Sud (Se Jong), Centrului de limba si cultura spaniola (Institutul Cervantes), Centrul Britanic, Centrul Moldo-German, în cadrul carora studentii pot sa faca cunostinta îndeaproape cu cultura acestor state si sa studieze gratuit limbile respective, având oportunitatea de a pleca la stagii în tarile respective.
 • Biblioteca spatioasa ce ofera atât posibilitati traditionale de studiere (consultarea si împrumutul documentelor în conditii de acces liber la raft – mai mult de 800 de locuri oferite simultan), dar si cele mai avansate metode de studiere – acces la Biblioteca Digitala, servicii specifice spatiului Multimedia (acces la biblioteci electronice internationale), programe în sprijinul adaptarii la mediile informationale si comunicationale, etc.

ÎNSCRIEREA CANDIDATILOR LA CONCURS:

Concursul de admitere se efectueaza în conformitate cu legislatia în vigoare.

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:

 • Actul de studii în original cu anexa respectiva;
 • 6 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm;
 • Copia buletinului de identitate sau a pasaportului;
 • Certificat medical-tip (forma – 086);
 • Certificat de la locul de trai.