Register
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei
 • Rector: DUCA Maria
  MD-2028, mun. Chişinău, str. Academiei, 3/2
  tel: +(373 22) 73-74-44; +(373 22) 73-80-16
  www.edu.asm.md 
  www.mrda.md/asmu
 • Fondată la 23 aprilie 2007 prin Decretul Preşedintelui RM.
 • Asociată la 21 august 2008 în cluster-ul educaţional-ştiinţific „UnivER SCIENCE” împreună cu Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 18 institute de cercetare a AŞM, Biblioteca centrală „Andrei Lupan”, cantina „Crizantema” şi Întreprinderea de Stat „Preventoriul” în scopul concentrării resurselor materiale şi intelectuale disponibile pentru pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, competitivi pe piaţa muncii.
 • Misiunea universităţii rezidă în dezvoltarea şi implementarea  programelor de studii performante la toate ciclurile pregătirii universitare şi postuniversitare, generarea capacităţilor de cercetare şi inovare, dar şi atragerea în cercetare a celor mai buni tineri specialişti, care dispun de un potenţial ridicat de pregătire profesională.
 • Beneficiază de prestaţia academică a cadrelor didactice pasionate de o certă valoare ştiinţifică, profesori, doctori, doctori habilitaţi, academicieni.
 • Deţine certificatul de acreditare pe profilul de cercetare seria 1 nr. 028 (Hotărârea Nr. AC-2/3, Chişinău, 24 martie 2011, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, RM).
 • Învăţământul universitar este organizat în conformitate cu principiile  Procesului Bologna şi include trei cicluri de formare profesională – licenţă, masterat, doctorat.
 • Universitatea a fost  acreditată de către Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, RM, pe profilul de cercetare  Genetică funcţională şi Bioinformatică  şi este abilitată cu dreptul de activitate de doctorat la acest profil, iar în cadrul Şcolii doctorale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, UnAŞM  şi-a asumat responsabilitatea de a promova studii doctorale avansate, oferind împreună cu Institutele de cercetare AŞM, programe de instruire universitară  şi postuniversitară performante, inclusiv perfecţionarea cadrelor din cercetare.
 • Studenţii înmatriculaţi sunt asiguraţi cu bursă şi cazare în cămin în limita locurilor disponibile. Pe durata studiilor, masteranzii, la solicitare, pot fi angajaţi în Institutele de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
 • • Facultatea Ştiinţe ale Naturii
  • Facultatea Ştiinţe Exacte
  • Facultatea Ştiinţe Socioumanistice