Register
La evaluarea internațională PISA 2015 elevii din Moldova au obținut rezultate în creștere

Rezultatele Programului pentru Evaluarea Internaţională a Elevilor PISA 2015, publicate astăzi, de către Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD), arată că Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative comparativ cu anul 2009. La evaluarea PISA 2015 elevii din Republica Moldova au obținut un punctaj în creștere la toate cele trei domenii testate – matematică, științe citire/lectură, ceea ce denotă sporirea calității învățământului și eficienței politicilor educaționale implementate de țara noastră.


În cadrul unui briefing, organizat de Ministerul Educației, directorul Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare Anatol Topală a menționat că la evaluarea PISA 2015 au luat parte circa 540 000 de elevi din 35 de state membre ale OECD şi 37 de ţări şi regiuni partenere. Tinerii participanți au reprezentat aproximativ 29 de milioane de elevi cu vârsta de 15 ani de la instituţiile de învăţământ din statele respective. 

În Republica Moldova evaluarea PISA 2015 a fost organizată de Ministerul Educaţiei, Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare. La testarea de bază au participat 5200 de elevi din 227 de instituţii de învăţământ. Rezultatele arată că dacă în anul 2015 față de anul 2009 elevii din țările membre ale OECD au obținut același punctaj mediu la fiecare dintre cele trei domenii sau au înregistrat o ușoară descreștere, atunci punctajul mediu obținut de elevii din Republica Moldova a crescut.

La domeniul ştiinţe, elevii din Republica Moldova au obţinut media de 428 puncte (comparativ cu 413 puncte la PISA 2009+), fiind similar cu nivelul elevilor din România, Cipru, Albania, Turcia. Respectiv, 57,8% dintre tinerii noștri au fost consideraţi competenţi în domeniul științe, adică au un nivel de cunoştinţe egal sau mai mare decât noţiuni elementare, ceea le permit să participe activ în rezolvarea situaţiilor de viaţă, adiacente acestei sfere. La PISA 2015 acest indicator a crescut cu circa 5 puncte procentuale față de testarea PISA 2009+. În țările membre OECD indicele mediu este de 78,8% (față de 82% în 2009).

În domeniul matematică, elevii din Republica Moldova au luat media de 420 puncte, comparativ cu 397 de puncte la  testarea PISA 2009+, adică actualul nivel mediu al tinerilor de la noi din țară este echivalent cu nivelul mediu estimat pentru state ca Chile, Turcia, Uruguay, Muntenegru, Tailanda, Albania. În Moldova, 49,7% dintre elevi au demonstrat că dețin noţiuni elementare de matematică suficiente pentru rezolvarea problemelor esenţiale de integrare socială comparativ cu 39,3% la PISA 2009+. Indicatorul respectiv a crescut cu circa 10 puncte procentuale față de testarea PISA 2009+. În țările membre OECD acest indice mediu este de 76,6% (față de 78% în 2009). 

În domeniul citirii, elevii din Republica Moldova au obţinut media de 416 puncte (față de 388  puncte la PISA 2009+), înregistrând același nivel mediu estimat ca elevii din Mexic, Tailanda. La PISA 2015 54,2% dintre elevi din Moldova au fost consideraţi competenţi în domeniul citirii (față de 42,8% la PISA 2009+), având nivelul de cunoştinţe egal sau mai mare decât noţiuni elementare, adică suficiente pentru a participa productiv în viaţa societăţii. Acest indicator a crescut cu circa 11 puncte procentuale față de testarea PISA 2009+. În țările membre OECD indicele mediu este de 79,9% (față de 82% în 2009).

De asemenea, Moldova a înregistrat o creştere a ponderii elevilor care ating cele mai înalte niveluri de competenţă PISA în domeniul citire şi, simultan, o scădere a ponderii elevilor care nu reuşesc să atingă nivelul de bază de competenţă.

Dacă ne referim pe categorii, la toate cele trei domenii fetele au înregistrat rezultate mai bune decât băieții. Cea mai mare diferență, 52 de puncte, este la citire. Fetele citesc mai bine decât băieții, însă la matematică și științe diferențele nu sunt semnificative între rezultatele înregistrate de fete și de băieți. Subliniem că în toate țările participante la PISA se atestă o diferență mare între rezultatele băieților și fetelor la domeniul citire. Comparativ cu testarea precedentă din Moldova, atât fetele, cât și băieții au obținut progrese.

”Republica Moldova a înregistrat o creștere a rezultatelor la fiecare dintre cele trei domenii. Punctajul mediu de creștere, raportat la un ciclu (3 ani) a crescut cu 9 puncte la științe, cu 17 puncte – la citire cu 13 puncte – la matematică. Pentru țările care au punctaje medii mai mici decât media OECD este important ca acești indicatori de creștere să fie menținuți în continuare, ceea ce arată că sistemul educațional devine unul mai bun”, a spus Anatol Topală.

Informăm că la PISA 2015 punctajul mediu pentru ţările membre OECD, în domeniul ştiinţe este de 493 de puncte (501 puncte în 2009), în domeniul citire/lectură este de 493 de puncte (493 puncte în 2009), în domeniul matematică este de 490 de puncte (496 puncte în 2009). În raport cu aceste medii este comparată performanţa fiecărei ţări pentru fiecare dintre domenii. 

Precizăm că PISA reprezintă un studiu comparativ internaţional, desfășurat în cicluri trienale, cu scopul de a testa competenţele de bază ale elevilor de 15 ani în trei domenii școlare: știinţe, matematică, citire/lectură. PISA evaluează în ce măsură elevii care finalizează învăţământul obligatoriu au acumulat cunoştinţe şi deprinderi cheie esenţiale pentru o participare activă în societăţile contemporane. Evaluarea PISA arată nu doar în ce măsură elevii pot reproduce cunoştinţe, ci şi dacă ei le pot aplica în situaţii noi atât în cadrul şcolii, cât şi în viaţa reală. Respectiv, PISA oferă informaţii pentru politica și practica educațională la nivel de țară, precum și comparativ cu alte state, regiuni, subgrupuri demografice, ceea ce le permite factorilor de decizie aprecieze eficiența sistemului de învățământ, să stabilească noi obiective pentru acesta, dar şi să preia practici de succes aplicate în alte țări.

Republica Moldova a participat pentru prima dată la testarea PISA în anul 2010 împreună cu alte 9 state. Pentru aceste țări a fost organizat un Program special, într-un termen redus şi amânat, numit PISA 2009+, însă utilizându-se modalităţi, criterii și principii de administrare a evaluărilor similare celor din PISA 2009. Deci, rezultatele PISA 2009+ sunt relevante pentru Moldova, deoarece reprezintă un punct de reper cu care putem compara rezultatele evaluării din 2015, atunci când Republica Moldova a participat plenar la Programul PISA.

Timp de 2 ore, fiecare elev din fiecare țară a rezolvat teste standardizate. De asemenea, timp de 35 de minute, tinerii au răspuns la un chestionar referitor la mediul din care provin, clasele în care studiază, instituţia de învăţământ şi experienţele de învăţare. La rândul lor, directorii instituţiilor de învăţământ au completat un chestionar privind sistemul şcolar şi mediul de învăţare.

Participarea Republicii Moldova la evaluarea internațională PISA 2015 a avut loc cu susținerea Proiectului ”Reforma Învățământului în Moldova”, implementat de Ministerul Educației, cu suportul financiar al Băncii Mondiale. Țara noastră va participa și la PISA 2018.