Register
Universitatea de Stat din Moldova

Rector: CIOCANU Gheorghe
mun. Chişinău, str. A.Mateevici, 60
tel: +(373 22) 57-74-01
www.usm.md

Universitatea de Stat din Moldova este axată pe crearea de competenţe, USM are drept scop pregătirea specialiştilor de înaltă calificare într-un spectru larg de domenii şi specialităţi. Învăţământul la Universitatea de Stat din Moldova este structurat pe cicluri:

Licenţă (3-4 ani) şi Masterat (1,5-2 ani).
Aderarea la Procesul de la Bologna face posibilă aplicarea Sistemului European de Credite de Studii Transferabile, ceea ce facilitează mobilitatea studenţilor. Astfel, studiind la USM aveţi şansa să vă faceţi stagiul sau să beneficiaţi de o bursă semestrială la una din universităţile din UE, aplicând la Programele de mobilitate academică Erasmus Mundus, USM fiind partener din 2006. Universitatea de Stat din Moldova este cunoscută în arealul învăţământului universitar internaţional şi este integrată într-o puternică reţea de colaborare: cca 110 de acorduri de colaborare bilaterală cu instituţii de învăţământ superior din 28 de ţări. Totodată USM face parte din Consorţiul constituit între anumite universităţi din: Republica Moldova, România şi Ucraina. Universitatea de Stat din Moldova este membru a 3 asociaţii universitare internaţionale: Asociaţia Internaţională a Universităţilor (IAU), Agenţia Universitară a Francofonei (AUF), Asociaţia Euroasiatică a Universităţilor (AEU).

Bloc de studii

Alegând USM aveţi posibilitatea să aplicaţi la studii în limba română sau rusă; cu frecvenţă la zi sau, la unele specialităţi, cu frecvenţă redusă. Oferta educaţională vă propune pentru anul viitor 60 de specialităţi în cadrul a 13 facultăţi, despre care puteţi afla detalii, accesând link-urile facultăţii solicitate de Dvs.

• Facultatea de Biologie şi Pedologie
• Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică
• Facultatea de Drept
• Facultatea de Fizică şi Inginerie
• Facultatea de Istorie şi Filosofie
 Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
• Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
• Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
• Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative
• Facultatea de Litere
• Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
• Facultatea de Matematică şi Informatică
• Facultatea de Ştiinţe Economice

La absolvirea universităţii primiţi Diploma însoţită de un Supliment la Dimplomă în format UNESCO, ceea ce favorizează încadrarea Dvs. în câmpul muncii în calitate de tineri specialişti, atât în ţară cât şi peste hotare.

USM, MAI MULT DECÂT STUDII !

Universitatea de Stat din Moldova este şi un centru recunoscut de cercetare ştiinţifico – practică. Studenţii universităţii, ghidaţi de profesori au posibilitatea să descopere tainele ştiinţei în cadrul celor 7 centre de cercetare în care activează 20 de laboratoare ştiinţifice, 6 baze de practică şi observatorul astronomic.
Fiind înmatriculaţi deja la USM aveţi o posibilitate unică de a aplica suplimentar şi la una din specialităţile propuse de Facultatea de Arte Frumoase: Regie şi maiestrie actoriceasca, Coregrafie, Dirijat coral, Orchestrala, Folclor, Artă decorativă şi să vă cizelaţi talentul artistic în unul din cele 9 colective artistice ale univerităţii.
Pentru a promova un mod de viaţă sănătos şi pentru a practica sportul la nivel profesional, la dispoziţia studenţilor este pus Palatul Sportului, în cadrul căruia funcţionează 32 de secţii sportive. Centrul Sportiv al USM dispune de 1 teren de handbal, 1 teren de minifotbal, 2 terenuri de baschet, 3 terenuri de volei, o sală de gimnastică şi o piscină.
Timp de 65 de ani USM a pregătit o mare parte din elita intelectuală a Republicii Moldova, în prezent înregistrând peste 110 de mii de absolvenţi ai diverselor facultăţi şi specialităţi. Azi, Universitatea de Stat din Moldova are un contingent de cca. 16000 de studenţi. Procesul educaţional este ghidat de peste 1000 cadre didactice, inclusiv 8 academicieni şi membri corespondenţi, 90 profesori universitari/doctori habilitaţi, 364 conferenţiari universitari/doctori în ştiinţe.

În prezent, universitatea dispune de o bază tehnico-materială modernă ceea ce asigură un climat favorabil şi studii de calitate. Blocurile de studii sunt amplasate în centrul capitalei, iar căminele studenţeşti se află în apropiere. La dispoziţia studenţilor este biblioteca înzestrată cu o bogată colecţie de carte, o reţea de calculatoare conectată la Internet, laboratoare specializate dotate cu tehnica necesară (conform domeniului de cercetare), 6 baze de practică, Casa de Cultură şi Palatul Sporturilor, 3 cantine şi 3 baze de odihnă. Toate acestea favorizează desfăşurarea procesului educaţional la cel mai înalt nivel, iar viaţa studenţească o fac interesantă şi activă.

Pentru mai multe detalii accesează AICI!