Register
ȘCOALA NATO LA ULIM

Studenţii de la Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism au fost instruiţi în cadrul unui training cu tema Dezinformarea și necesitatea de a consolida comunicarea strategică, organizat de Centrul de Informare şi Documentare (CID) privind NATO în R. Moldova, unde au fost luate în discuţie problemele securităţii din R. Moldova.

Unul dintre invitaţii prezenţi la acest workshop a fost Susanne Kiefir, comunicator din cadrul Grupului operativ ”StratCom de Est” al Serviciului European de Acțiune Externă. Domnia sa a vorbit despre tehnicile propagandistice de schimbare a opiniei publice prin dezinformare, manipulare şi consecinţele nocive ale acestora, în contextul situaţiei tensionate la nivelul relaţiilor internaţionale, aplicate de presa din R. Moldova și din alte ţări.

Dezinformarea și comunicarea strategică

Dna Elena Mârzac, directorul executiv al CID NATO, a menționat necesitatea contracarării propagandei ruse în R. Moldova și importanța misiunei EU StratCom în analiza și monitorizarea instituțiilor media în distribuirea informației cetățenilor, notează nato.md.

Dna Susanne Kiefer a prezentat The Disinformation Review, o platformă media ce publică exemple ale dezinformării pro-Kremlin și le diseminează, săptămânal. Vorbitorii s-au referit și la canalele rusești din R. Moldova, care manipulează populația, relatează aceeași sursă.

A fost evidenţiată şi existenţa la nivel global a războaielor informaţionale, ce conduc inevitabil, la slăbirea securităţii oricărui stat. La eveniment au fost prezenţi și funcţionari publici, analişti politici, care, la rândul lor, au abordat chestiuni ce țin de consolidarea comunicării obiective şi echidistante în mass-media.

Promovarea mecanismelor de securitate și apărare

Concluziile formulate se referă la implementarea unor mecanisme sigure de monitorizare a mass- media, elaborarea legilor care să penalizeze dur activităţile iresponsabile ale presei, cele de manipulare şi dezinformare a opiniei publice, prin intermediul celor mai diverse şi sofisticate tactici, dar care trebuie decodificate şi condamnate.

În perioada octombrie-decembrie 2016, CID privind NATO în Moldova implementează proiectul „Consolidarea capacităţilor jurnaliştilor și formatorilor de opinie în reflectarea subiectelor de securitate şi apărare”. Obiectivul esențial al acestuia ține de consolidarea mass-media autohtone, ofițerilor de presă și a formatorilor de opinie, precum și promovarea mecanismelor de securitate și apărare.